Schopnosť trvalej udržateľnosti začína v mysli

ZKW posunuli separáciu odpadu na vyšší level.