Súťaž v zbere druhotných surovín s TEKOS

Tento rok organizujú už 3. ročník súťaže TEKOSMAN.