Spoločnosť TEKOS spol. s r.o. je 100 % mestská spoločnosť, založená koncom roka 1994.

Z pôvodne lokálnych Technických služieb sa postupne stala organizáciou poskytujúcou svoje služby v celom regióne. Okrem služieb poskytovaných mestu Malacky a okolitým obciam sa činnosť rozšírila na služby pre podnikateľské subjekty, živnostníkov a bežných občanov.

Zdroj: TEKOS 

Tento rok organizujú už 3. ročník súťaže TEKOSMAN.

Súťaž v zbere druhotných surovín je zameraná na tvorbu návykov detí a občanov triediť odpad a tým plniť hierarchiu odpadového hospodárstva. Viac informácií na stránke: http://www.tekosmalacky.sk/tekosman/.

Podarilo sa im vyzbierať viac ako 150 ton papiera, za čo školám a škôlkam poskytli finančnú odmenu a zaujímavé ceny. Začať treba od mala a preto pravidelne navštevujú základné školy a materské školy, kde detičkám pripravujú náučné prednášky o triedení a recyklácii odpadov resp. exkurzie do haly druhotných surovín.

Zdroj: TEKOS 

Spoločnosť TEKOS spol. s r.o. je partnerom regionálnej TOUR festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre