Za pol sekundy sme narobili riadne problémy. Vieme ich vyriešiť?

Ako by vyzerala stručná história Zeme, ak by sme ju vtesnali, pre ilustráciu, do jedného roka?