Moderné a rozumné riešenie odpadov

Čaká nás diskusia o odpadoch v Nitre. Medzi nami privítame aj ministra životného prostredia.