Ekológia v Senici na prvom mieste

Prvým krokom bola pasportizácia zelene v mestskom parku.