O pitnej vode v Piešťanoch

Inšpiratívne filmy so skvelou diskusiou v Elektrárni Piešťany.