Informácie o filme

Katalógové číslo: 130
Anglický názov: SAKER FALCON, THE JEWEL OF OUR LOWLANDS
Režisér: STANISLAV KOVÁČ
Rok: 2015
Krajina: SLOVENSKO
Kategória: D
Minutáž: 25 min.
Znenie: SLOVENSKÝ/žiadne titulky
Ročník: 2016

Informácie o premietaní:

Deň:
Sála:
Čas:

Sokoly rárohy patria medzi kriticky ohrozené druhy. Po roku 1990 bolo na Slovensku evidovaných posledných 5 párov týchto vzácnych sokolov. Film zachytáva zanietených ochranárov nielen pri strážení posledných hniezd, ale aj ich úsilie pri vytváraní nových hniezdnych príležitostí a revitalizácii pôvodných biotopov. Vďaka nim sa populácia zachovala a v súčasnosti je u nás evidovaných 40 párov.

Komentáre

[sharing tagline=Zdielať tagline_color=““ title=““ link=““ description=““ pinterest_image=““ icons_boxed=““ icons_boxed_radius=““ box_colors=““ icon_colors=““ tooltip_placement=““ backgroundcolor=“#fff“ class=““ id=““][/sharing]

Komentáre