Informácie o filme

Katalógové číslo: 177
Anglický názov: RETURN OF THE EUROPEAN BISON
Režisér: ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR / JANA SADLOŇOVÁ
Rok: 2015
Krajina: SLOVENSKO
Kategória: B
Minutáž: 26 min.
Znenie: SLOVENSKÝ/žiadne titulky
Ročník: 2016

Informácie o premietaní:

Deň:
Sála:
Čas:

Európa bola kedysi nielen krajinou rozmanitých lesov a majestátnych stromov, ale aj majestátnych zvierat. Bežnými druhmi tu boli zubry, pratury, divé kone… Početné stáda pasúcich sa veľkých bylinožravcov tu nielen žili, ale krajinu zároveň významne formovali. Človek mnohé druhy postupne vytlačil, alebo dokonca úplne vyhubil… Zubor – najväčší európsky bylinožravec – unikol vyhynutiu len o vlások, prežil len v umelých chovoch a dnes sa po mnohých rokoch vracia aj do našej prírody späť…

Komentáre

[sharing tagline=Zdielať tagline_color=““ title=““ link=““ description=““ pinterest_image=““ icons_boxed=““ icons_boxed_radius=““ box_colors=““ icon_colors=““ tooltip_placement=““ backgroundcolor=“#fff“ class=““ id=““][/sharing]

Komentáre