Starostlivosť o zeleň bola v Bratislave dlhé roky zanedbávaná a jej dôsledky začínajú byť viditeľné práve teraz. Vedenie hlavného mesta je zodpovedné za bezpečnosť svojich obyvateľov a za bezpečné verejné priestory, a preto sa primátor Nesrovnal snaží riešiť tento problém od základov.

„Mnohé zelené plochy v meste sú dnes v katastrofálnom stave. Niektoré z nich dokonca v stave, ktorý sa už nedá zachrániť. Preto jediným zmysluplným a hlavne zodpovedným riešením je sadiť nové stromy a nahrádzať náhradnou výsadbou tie, ktoré sú staré a choré,“ vysvetlil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

„Najľahšie by bolo postaviť sa k tejto neľahkej téme rovnako ako väčšina mojich predchodcov – problém jednoducho ignorovať a v prípade nešťastia len pokrčiť plecom a ukazovať prstom. Ja som však na primátora nekandidoval s takýmto cieľom. Môj cieľ je zlepšiť život v meste – a to aj za cenu takých krokov, ktoré nie sú populárne. Môžem všetkých ubezpečiť, že každý strom, ktorý sa zachrániť dá, zachrániť chceme – tak to bolo napríklad aj na Štefanovičovej, zdravého stromu na Františkánskom námestí. Obnovujeme len tie, ktoré sú staré a choré,“ doplnil primátor Nesrovnal.

Primátor Nesrovnal predstavil viaceré riešenia nepriaznivej situácie so zeleňou v meste tak, aby sa v meste zeleň rozširovala a zároveň sa obnovovala tak, ako to je bežné aj v iných mestách, ktoré dbajú na bezpečnosť svojich obyvateľov. Vedenie hlavného mesta v spolupráci s odbornými pracovníkmi magistrátu preto pripravili viaceré opatrenia:

  • choré stromy, ktoré sú v život a zdravie ohrozujúcom stave, budú nahradené zdravými stromami (Františkánske námestie, Dunajská promenáda, Námestie slobody);
  • mesto investuje výrazné financie do výsadby novej zelene (v 2016 ide o 1,5 milióna EUR);
  • v snahe zabezpečiť aj adekvátnu starostlivosť o vysadenú zeleň vedenie mesta vytvorí tím odborníkov pod vedením hlavnej architektky so zámerom zadefinovať nový, moderný a udržateľný plán rozvoja a údržby zelene (ako sa o zeleň starať dobre, akú zeleň sadiť, v ktorých lokalitách ju sadiť a pod.);
  • vždy, keď to bude možné, za každý vyrúbaný chorý strom sa zasadia 2 nové a zdravé;
  • mesto sadí aj nové stromy – tento rok sa vysadí viac ako 100 nových stromov po celej Bratislave;
  • pri pripravovaných rekonštrukciách električkových radiál má vedenie mesta záujem, aby ich v čo  najväčšom rozsahu pokrývali zelené koberce;
  • hlavné mesto bude tiež presadzovať, aby si developeri osvojili koncept zelených striech, ktoré sú v zahraničí bežné;
  • vedenie hlavného mesta chce v starostlivosti o zeleň spolupracovať aj s mestskými časťami  a Bratislavským samosprávnym krajom;
  • pri opravách ciest a chodníkov budú dávať stanovisko k opravám z hľadiska zásahu do zelene aj pracovníci z oddelenia životného prostredia s cieľom vyvarovať sa chýb na Štefánikovej ulici.

„Verím, že všetky tieto kroky prispejú zlepšeniu stavu zelene v meste, ktorý nastal dlhodobou ignoráciou tohto problému. Zeleň je naše spoločné dedičstvo, spoločný záujem a naša spoločná zodpovednosť a urobím všetko preto, aby sa zeleň v našom meste rozvíjala,“ deklaroval na záver primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy sa stará o vyše 3,5 milióna m² pozemkov, na ktorých zabezpečuje pravidelnú údržbu – kosenie, hrabanie lístia, čistenie pozemkov, orezy stromov, kríkov a živých plotov, výsadby drevín (stromy, kry) a kvetinových záhonov (letničky a trvalky), polievanie, odburiňovanie, okopávanie, hnojenie výsadieb a pod.

Snaha mesta o ochranu životného prostredia sa stále rozvíja. Myšlienku trvalo udržateľného rozvoja podporuje aj partnerstvom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, s ktorým má už dlhoročnú spoluprácu.

Teší nás, že sa hlavné mesto ako spoluorganizátor festivalu zapája do zelených aktivít a pozitívne vplýva na prostredie okolo nás. 

Mestu Bratislava za túto skvelú podporu v mene celého tímu ĎAKUJEME!

Komentáre