Mesto sa v predchádzajúcom období aktívne zameralo najmä na riešenie problematiky nakladania s odpadmi. Doplnilo nádoby na triedený zber a zabezpečilo kompostéry pre obyvateľov.

V rámci osvety na jar tohto roka organizovalo mesto besedy o kompostovaní s Branislavom Moňokom z O. Z. Priatelia Zeme. V ekologickej osvete sú aktívne všetky školy na území mesta. Ani obyvateľom Bánoviec nie je ľahostajná kvalita životného prostredia, čo sa ukázalo na celomestskej akcii Veľké jarné upratovanie pri príležitosti Hodiny Zeme. Do upratovania sa zapojilo viac ako 200 Bánovčanov v deviatich tímoch alebo individuálne. Spoločne vyzbierali viac ako 100 vriec odpadu a upratali okolie bytových a rodinných domov a verejných priestranstiev

Časť dobrovoľníkov Veľkého jarného upratovania.

Výzva prírody očami detí.

Envirodeň a beseda s klimatológom

Vyvrcholením edukačných i praktických aktivít zameraných na ekológiu, ktoré sa bežne na školách realizujú počas celého roka, bol septembrový Envirodeň. Žiaci triedili odpad, venovali sa údržbe zelene, budovali jazierka alebo bylinkové záhrady, čistili areály škôl a besedovali na rôzne témy. Stredné školy a široká verejnosť mali jedinečnú príležitosť diskutovať s významným slovenským klimatológom a rodákom z Bánoviec n. B. Jozefom Pechom. Vo svojej prednáške priblížil očakávané dopady globálneho otepľovania a náš vplyv na zmenu klímy. Najčastejšie otázky publika smerovali k možným riešeniam a ako my sami môžeme prispieť k zníženiu osobnej uhlíkovej stopy. Podľa vyjadrení klimatológa na individuálnej úrovni je to zmenou životného štýlu, napr. znížením konzumácie mäsa, obmedzením využívania leteckej a automobilovej dopravy a najmä prehodnotením konzumného spôsobu života.

Klimatológ Jozef Pecho.

Bylinková záhrada v ZŠ.

Ďalšie enviro-aktivity

Výroba voskových obrúskov s ODPADni z Bánoviec.

Bánovská mládež chce prispieť k zlepšeniu mikroklímy mesta, a tak v spolupráci s mestom pripravuje na november veľkú dobrovoľnícku akciu sadenia stromčekov pod názvom Dni stromov. V minulosti mládež organizovala podobné podujatie – Viac zelene pre Štúra.

K zlepšeniu životného prostredia v Bánovciach nad Bebravou prispievajú aj individuálne aktivity obyvateľov, za všetky napríklad individuálna starostlivosť o predzáhradky pred bytovými domami, bezobalový obchodík, komunitné kompostovanie alebo iniciatíva študentky Sokratovho inštitútu pod názvom ODPADni z Bánoviec.

Komentáre