Slovenské školy sa zaujímajú o environmentálnu výchovu a záleží im na ochrane životného prostredia. Dôkazom je aj Gymnázium Dunajská v Bratislave, kde sa každý rok konajú environmentálne dni a dni ochrany zdravia. V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnil už jeho XIII. ročník.

Zdroj: Gymnázium Dunajská

Cieľom environmentálnych dní a dni ochrany zdravia je poukázať na jedinečnosť našej planéty, zvýšiť environmentálnu uvedomelosť a spoločenskú zodpovednosť u žiakov, vysvetliť študentom pôvod, nebezpečenstvá, prevenciu a možnú liečbu niektorých ochorení, poukázať na niektoré hrozby prírodného charakteru (tsunami, globálne oteplenie, zmena klímy, slnečné žiarenie…), na ich príčiny, dôsledky a možnú ochranu voči ich negatívnym vplyvom. Prostredníctvom popredných pracovníkov rôznych vedecko-výskumných inštitúcií doma, ako aj v zahraničí oboznámiť študentov s ich konkrétnou výskumnou činnosťou v environmentálnej oblasti. Súčasťou sú aj exkurzie, kde sa školáci oboznamujú s prírodnými osobitosťami a environmentálnym významom vybranej lokality.

Zdroj: Gymnázium Dunajská

Študenti sa môžu zapojiť aj do prípravy ochutnávky jedál zo zdravých surovín čím vyzývajú ostatných k zmene nesprávnych stravovacích návykov.

Zdroj: Gymnázium Dunajská

Škola taktiež organizovala pre žiakov fotosúťaž či súťaž o vyhotovenie kostýmov pre modelov z odpadového, ale recyklovateľného materiálu. Podporila tak kreatívu mladých a vyzdvihla potrebu a význam separácie a recyklácie odpadu.

Zdroj: Gymnázium Dunajská

Takéto environmentálne dni by sa mohli organizovať aj na viacerých školách, súhlasíte? 🙂

Teší nás, že na Gymnázium Dunajská vedia vzbudiť záujem o potrebu ochrany prírody a prispieť aspoň takto k ekovýchove mládeže, aby život na Zemi v dlhodobom horizonte nesmeroval do záhuby, ale k trvalej udržateľnosti.

Školy, ak máte podobný príbeh, pochváľte sa a napíšte nám na junior@ekotopfilm.sk. Možno naštartujete ďalších, ktorí sa k našej výzve pridajú.

Komentáre