Liptovský Mikuláš je mesto, ktoré každoročne privíta tisíce turistov v dobrej kondícii, pokiaľ ide o životné prostredie a poriadok. Neustálymi krokmi a aktivitami sa snaží prispievať k tomu, aby sa v meste ľudia cítili príjemne, tak ako sa na sídlo obklopené končiarmi najkrajších slovenských pohorí patrí.

Zdroj: Liptovský Mikuláš

Po utlmení výroby vo veľkých priemyselných podnikoch sa v Liptovskom Mikuláši zamerali na podporu a rozvoj malého a stredného podnikania. To prinieslo rôzne výhody pre obyvateľstvo, hlavne v podobe diverzifikácie výroby, zavádzania ekologických a hygienických certifikovaných postupov. V konečnom dôsledku sa zlepšila čistota vôd a ovzdušia.

Zdroj: Liptovský Mikuláš, centrum 

V Liptovskom Mikuláši kladú dôraz na upravenosť verejných priestranstiev, mesto za ostatné dva roky zamestnalo erudované odborníčky na zeleň a faunu. Mesto sa snaží zodpovedne riešiť problémy obyvateľov s čo najcitlivejším ohľadom na prírodu. Z aktuálnych projektov v oblasti životného prostredia môžme spomenúť zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.

Zdroj: Liptovský Mikuláš, synagóga

Taktiež mesto získalo financie na inštaláciu moderných a ekologických podzemných kontajnerov na odpad. Odstránili desiatky čiernych skládok, na ktorých bolo uložených vyše 100 ton komunálneho odpadu. Začali bojovať s problematikou obťažujúceho reklamného smogu. Inštalovali sa ekologické toalety pre psov, zamestnanci mesta dobrovoľnícky prispeli k sťahovaniu útulku pre zvieratá, v réžii mestskej spoločnosti Verejnoprospešné služby sa vysádza a upravuje zeleň, rovnako podporujú projekty pre zlepšenie životného prostredia v rámci participatívneho rozpočtu. Mesto venuje pozornosť i starostlivosti o parky, ktoré sú zelenými pľúcami mestečka.

Liptovský Mikuláš taktiež podporuje náš festival a tým rozvíjanie myšlienok ochrany životného prostredia. Sme radi, že mesto s naším festivalom a super programom navštívime. Máte sa na čo tešiť. 🙂

Komentáre