Školy zo Zvolena, tešte sa! S festivalom k vám prichádzame 29. marca a okrem úžasných filmov vám nesieme prekvapko 🙂

Už nejaký čas chodíme s naším festivalom po Slovensku a v spolupráci so spoločnosťou DB Schenker a Lesy SR rozdávame deťom malé stromčeky, ktorými si môžu zazeleniť svoje okolie školy. A sadenice stromčekov teraz čakajú aj školákov zo Zvolena!

Zdroj: DB Schenker

„Táto symbolická aktivita súvisí aj s našim spôsobom práce, pretože podporuje proaktívny prístup. Ako poskytovateľ logistických služieb musíme totiž vždy myslieť o krok dopredu, hľadať a prinášať riešenia. Preto chceme aj deťom umožniť aktívne prispieť k zlepšovaniu prostredia v ktorom žijú a zároveň v nich vzbudiť záujem o ochranu lesa a hodnôt, ktoré predstavuje,“ uzatvára Dietmar Schmickl, generálny riaditeľ DB Schenker na Slovensku.

Sadenie rozdaných stromčekov

Logistická a prepravná spoločnosť DB Schenker je partnerom festivalu o trvalo udržateľnom rozvoji už niekoľko rokov. Okrem logistickej podpory organizuje aj prednášky zamerané na spoznanie lesa a jeho významu pre nás všetkých. Na pomoc si minulý i tento rok pozýva organizáciu Lesy SR, odštepný závod Semenoles, ktorá sa venuje lesnému škôlkarstvu, semenárstvu a zodpovedá za zachovanie genofondu lesných drevín na Slovensku.

Vďaka tejto super aktivite sme za minulý rok rozdali viac ako 2500 stromov a tešíme sa, že mesto Zvolen bude ďalšie obdarované mesto. Projekt sa snaží budovať vzťah detí s prírodou a zlepšovať životné prostredie Slovenska. Veríme, že o stromčeky bude dobre postarané! 🙂

Komentáre