Bez elektriny si v súčasnosti život ani nevieme predstaviť. O bezpečnú a spoľahlivú výrobu elektriny sa nám starajú Slovenské elektrárne. Z pohľadu zodpovedného pôsobenia na trhu si rovnako uvedomujú dôležitosť ochrany životného prostredia a rozvíjajú iniciatívy v oblasti trvalej udržateľnosti.

O prírodu sa musíme starať už dnes, aby sme ju zachovali pre budúce generácie. Preto v Slovenských elektrárňach podporujú projekty, ktoré pomáhajú kultivovať prostredie, v ktorom žijeme v súlade s prírodou. Energia pre prírodu je program, prostredníctvom ktorého sa zameriavajú na zachovanie a rozvoj biodiverzity v národných parkoch a ekologizáciu vysokohorských chát, kde dosahujeme významné výsledky. Dôkazom tohto úsilia je aj  množstvo ocenení, z ktorých najvýznamnejšie je to medzinárodné z Bruselu – European Business Awards for the Environment (EBAE). Za týmito úspechmi stojí dlhoročná spolupráca s výnimočnými partnermi, ktorými sú Správa Tatranského národného parku, Klub slovenských turistov a Horská záchranná služba.

Zdroj: seas.sk

V rámci partnerstva s Tatranským národným parkom v oblasti biodiverzity sa zamerali na záchranu toho najvzácnejšieho, čo v Tatrách máme. A tým je endemický (jedinečný)  druh kamzíka a svišťa tatranského ako aj dravých vtákov a šelmy, ktorých  počty  boli na kritickej hranici.

Za roky spolupráce (2007-2017) sa Slovenským elektrárňam spoločne podarilo zachrániť viac ako 1500 ohrozených kusov jedincov žijúcich v našom najväčšom národnom parku, či uchrániť od škodlivých emisií prírodu TANAPu , a to vďaka inštalácii fotovoltických panelov na chatách alebo revitalizáciou malej vodnej elektrárne na Chate pri Zelenom  plese.

Vysokohorské chaty, na ktorých sa projekty zrealizovali si tak vo svojej dlhoročnej existencii vyrábajú čistú zelenú energiu. V súlade so stratégiou  programu Energia pre prírodu, Slovenské elektrárne pokračujú v realizácii tohto programu aj v nasledujúcom období a napĺňajú tak partnerstvo uzatvorené ešte v roku 2007 pri príležitosti Európskeho dňa národných parkov.

Slovenské elektrárne na Junior festivale

Okrem záchrany zvierat Slovenska, Slovenské elektrárne podporujú aj náš festival Ekotopfilm – Envirofilm. Okrem iného, v rámci Junior festivalu vytvárajú deťom zaujímavý a náučný program. Za všetko im ĎAKUJEME  a dúfame, že naša spolupráca bude pretrvávať čo najdlhšie.

Komentáre