Za pol sekundy sme si narobili riadne problémy. Prežijeme ďalšiu polsekundu?

Ako by vyzerala stručná história Zeme, ak by sme ju vtesnali do jedného kalendárneho roka? Ak by naša planéta vznikla 1. januára, prvý život v mori sa objavil už koncom januára, prvé cicavce len pár dní pred Vianocami. Príbeh Homo sapiens by sa začal písať až na Silvestra, 12 minút pred polnocou. Najproblematickejšou časťou je však posledná pol sekunda roku.

Za tento čas by totiž uplynulo asi 70 rokov života Zeme, ktoré sú poznačené masívnym spaľovaním fosílnych palív. Jeho následkom je zvýšenie priemernej teploty planéty. O vážnosti tejto symbolickej pol sekundy svedčí aj fakt, že ľudstvo do ovzdušia vypúšťa každý rok o 2,5% oxidu uhličitého viac ako v roku predchádzajúcom. A tento plyn je hlavným príspevkom ku skleníkovému efektu, ktorý spôsobuje globálne otepľovanie.

Zdroj: Slovenské elektrárne

Ľudia získavajú viac ako 80% energií (teplo, elektrina, pohonné hmoty) z fosílnych palív, teda uhlia, ropy a plynu; a len necelých 20% tvoria nízkouhlíkové zdroje (t.z. tie, ktoré pri prevádzke neprodukujú CO2) – jadrové elektrárne a obnoviteľné zdroje (biomasa, voda, vietor, slnko). Na spomalenie globálneho otepľovania musíme dramaticky znížiť podiel fosílnych zdrojov a nahradiť ich nízkouhlíkovými. Kľúčovou otázkou je, ako to dosiahnuť v horizonte 20 – 30 rokov, ak chceme udržať globálne zvýšenie teploty pod úrovňou 1,5°C.

Medzi najväčšie zdroje emisií oxidu uhličitého patrí výroba elektriny. Na Slovensku vyrábame až dve tretiny elektriny z nízkouhlíkových zdrojov – najmä vďaka jadrovým elektrárňam. Svet však funguje inak – väčšina elektriny sa vyrába práve z uhlia alebo plynu. A svetové emisie skleníkových plynov aj napriek politickým a ekonomickým opatreniam stále rastú. Preto Slovenské elektrárne publiku na našom festivale Ekotopfilm – Envirofilm prekladájú otázku: Ako vyrábať elektrinu ekologicky a spoľahlivo?

Zlý Zajo prednáša na Junior festivale po celom Slovensku o globálnom oteplovaní.

Slovenské elektrárne aj tento rok prichádzajú na Junior festival so zaujímavou animovanou prezentáciou zameranou na hlavný problém Zeme, na riešení ktorého sa musíme podieľať všetci.

Komentáre