17 000 žiakov základných a stredných škôl absolvovalo v predošlých dvoch ročníkoch zážitkovú ekovýchovu, ktorú uskutočňujeme v rámci tzv. Junior festivalu. Okrem toho sa čoraz väčšej obľube tešia aj pravidelné podvečerné diskusie s odborníkmi z oblasti odpadového hospodárstva.

Aj v tomto ročníku pokračujeme vo výbornej spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK, ktorá s nami cestuje po Slovensku a robí zábavný a náučný sprievodný program žiakom základných a stredných škôl. Predchádzajúce dva ročníky sme so zážitkovým programom NATUR-PACKu vystúpili v desiatkach miest od západu po východ, od veľkých krajských miest (Bratislava, Košice, Prešov), až po tie menšie (napríklad Pezinok, Modra, Piešťany, Hlohovec, Topoľčany, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Stará Ľubovňa …).

Hlavný lektor NATUR-PACKu Andy Popovič, dokáže zaujať všetky vekové kategórie, od malých prváčikov, až po stredoškolákov

NATUR-PACK si svoju ekovýchovnú prácu zakladá na partnerstvách venovaných originálnym, prospešným a životaschopným projektom. Preto boli do zážitkovej ekovýchovy v ročníkoch 2015 a 2016 zakomponované aj úspešné bežiace vzdelávacie aktivity a to výučbový softvér NeODPADni z ODPADOV a mobilná aplikácia GREEN BIN. Obidve aplikácie sú bezplatné a ich spoločnou úlohou je pomáhať verejnosti zorientovať sa v problematike triedenia a recyklácie odpadu. Kým mobilná aplikácia GREEN BIN nám pomáha už vo fáze, keď odpad vznikol a pomôže nám nájsť najbližší zberný dvor pre elektroodpady alebo použité batérie, výučbový softvér si zase kladie za cieľ upriamiť našu pozornosť (resp. pozornosť žiakov ZŠ) aj na možnosti predchádzania vzniku odpadov a zodpovednosť pri nakupovaní.

Softvér NeODPADni z ODPADOV vyvinula organizácia ŽIVICA a každý si ho môže bezplatne stiahnuť na webstránke organizácie. Prvú mobilnú aplikáciu na pomoc pri triedení odpadu – GREEN BIN vyvinula nezisková organizácia EKORAST. GREEN BIN si možno bezplatne stiahnuť na portáloch App Store a Google Play.

Vzdelávací seriál „Nehádžme všetko do jedného vreca“ pozostávajúci z dielov zameraných na motiváciu na triedenie plastov, skla, papiera a kovov, bude súčasťou nového vzdelávacieho programu NATUR-PACKu.

Prichádzajú s novinkou

V aktuálnom ročníku festivalu sa spoločnosť rozhodla program inovovať a urobiť ho pre deti ešte atraktívnejším. Vystúpenie NATUR-PACKu v ročníku 2017 sa odštartoval v Bratislave s programom „Nehádžme všetko do jedného vreca“. Opäť sa bude súťažiť a opäť budú deti objavovať súvislosti medzi triedením komunálneho odpadu, následnou recykláciou a ochranou životného prostredia.

Už sa na všetky deti a ich úsmevy tešíme a veríme, že počet vzdelaných školákov bude každým rokom väčší. Sme radi, že NATUR-PACK je stále našou súčasťou environmentálneho vzdelávania a robí program pre deti ešte zaujímavejší. ĎAKUJEME.

Komentáre