ARAKO Slovakia s.r.o. je významný výrobca priemyselných armatúr podľa svetového štandardu kvality ISO 9001. Prináša sortiment tvorený armatúrami z ocele uhlíkovej, legovanej a nerezovej. Armatúry sú určené pre klasickú a jadrovú energetiku, chémiu, petrochémiu a plynárenský priemysel. Sortiment ARAKO zahŕňa uzatváracie a spätné ventily, vlnovcové ventily alebo rýchločinné ventily, filtre, odkalovacie a odlúhovacie ventily, posúvače, spätné klapky, guľové kohúty.

Zdroj: arako.sk

Vysoká úroveň kvality vlastných výrobkov a ponúkaných služieb je dlouhodobou a stálou súčasťou firemnej kultúry. Je zabezpečená nielen existenciou samostatného oddelenia povereného riadením kvality, ale predovšetkým veľkou zodpovednosťou a skúsenosťami všetkých pracovníkov firmy. Kvalita je overená certifikátmi medzinárodne uznávaných organizácií. Dokladom kvality je mimo iného aj schopnosť vyrábať a dodávať armatúry pre primárne okruhy jadrových elektrární na celom svete. Systém managementu kvality ARAKO Slovakia je od roku 2014 certifikovaný v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2009. Certifikáciu previedla a certifikát vydala renomovaná organizácia TÜV SÜD, certifikát č. Q 1293-1.

Spoločnosti ARAKO ďakujeme za podporu festivalu Ekotopfilm – Envirofilm.

Komentáre