V súčasnosti časť vtáctva z našich miest ustupuje. Je to dôsledok rôznych globálnych trendov, dôsledok zmeny životného štýlu a nazerania na túto skupinu živočíchov, ako aj radikálnych zmien v našom životnom prostredí. Časť vtáctva sa však dokázala prispôsobiť a našla v mestách svoje alternatívne prostredie pre život.

Stále častejšie sa stretávame s problémami, ale aj pozitívnymi príkladmi úspešnej koexistencie sokolov, ďatľov, holubov či dážďovníkov a ľudí. Mnohé vtáčie druhy trpia zmenami v architektúre, sterilizáciou mestského prostredia, snahou o rýchly zisk, vysokou mierou predácie hniezd, dokonca aj zmenou našich vlastných postojov k prírode. Spolunažívanie s týmito zaujímavými – obľúbenými aj nenávidenými – tvormi je často priamo či nepriamo zdrojom rôznych konfliktných situácií. Našim zámerom je preto vzdelávať verejnosť, aby dokázala tieto situácie pochopiť, riešiť a poskytnúť vtákom v meste pomocnú ruku.

Zdroj: pixabay.com

Pozývame vás na prednášku (Ne)riešené konflikty v spolunažívaní vtáctva a ľudí v mestskom prostredí, ktorá sa uskutoční v utorok 22.5. 2018 o 18.00 v ArtKine Metro v Trenčíne. Naším hosťom bude Radovan Jambor.

Radovan Jambor 

Radovan Jambor je jedným z mála trenčianskych ornitológov, dlhoročným ochrancom prírody a ekológom, ktorý sa venuje problematike urbánnej ekológie a ochrane trenčianskeho vtáctva.

Založil Občianske združenie ŽIVÉ MESTÁ a už roky spolupracuje so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, kde v roku 2012 dokončil doktorát zo zoológie. Vtáky v meste sú mu bližšie ako komukoľvek inému.

Príďte si túto zaujímavú prednášku vypočuť. Vstup je voľný.

Tešíme sa na vás!

Komentáre