Slovensko je v recyklácii na chvoste zoznamu členských krajín EÚ. Recyklujeme žalostných 12% odpadu, zvyšok končí na skládkach. Európskym priemerom je 32% (2012). Švédsko nedávno ohromilo 99% úspešnosťou v zhodnocovaní a recyklovaní odpadu, Dánsku sa darí zrecyklovať 45% odpadu. Toto sú fakty, ktoré musíme zmeniť. Ako vieme na Slovensku toto číslo spoločnými silami zvýšiť? 

Zdroj: pixabay.com

S touto problematikou prichádzame do Piešťan 19. apríla. Do Kina Fontána prinášame úžasné dokumentárne filmy a aktuálnu odpadovú tému. V programe mimo plátna o 18:00 bude naším hosťom Ing. Ladislav Pálfy zo spoločnosti NATUR – PACK, a.s., ktorý  nás uvedie do problematiky separovaného odpadu v samosprávach, porozpráva a zodpovie otázky týkajúce sa nového zákonu o odpadoch. Problematike odpadového hospodárstva sa venuje takmer 15 rokov.

Ladislav Pálfy

Ďalší hosť – Branislav Moňok z OZ Priatelia Zeme nám priblíži aktivity združenia, ktorého cieľom je minimalizovať znečisťovanie prostredia odpadmi a toxickými látkami. Dozviete sa aj ako je to na Slovensku s bioodpadom a ako jednoducho kompostovať. Branislav Moňok je jedným zo zakladajúcich členov OZ Priateľov Zeme – SPZ. Pracoval aj v Centre zneškodňovania odpadov Košice, v stredisku triedeného zberu. V súčasnosti sa v OZ Priatelia Zeme zameriava na spoluprácu so samosprávami na zefektívňovaní systémov OH, vyhľadáva vo svete a zavádza do praxe nové účinné prvky v OH, vedie informačné kampane pre verejnosť,  pomáha pri navrhovaní a zriaďovaní kompostární, zberných dvorov, malých kompostární v SR a ČR. Je prednášateľom, školiteľom a autorom mnohých odborných publikácií a štúdií o nakladaní s biologickými odpadmi, kompostovaní, triedení odpadov, predchádzaní vzniku odpadov apod. pre samosprávy, odbornú a laickú verejnosť. Aktívne sa zapája do tvorby strategických a koncepčných dokumentov a legislatívy SR v oblasti odpadov.

Branislav Moňok

Mesto Piešťany v odpadovej diskusii zastúpi Mgr. Peter Jančovič, PhD. – poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany a predseda Komisie pre životné prostredie v meste Piešťany. Vo voľnom čase sa venuje turistike (lebo miluje hory) a behu. 

„Ako mestský poslanec sa snažím čo najviac využívať svoje vedomosti a odborné skúsenosti z oblasti, ktorej sa profesionálne venujem aby som mohol pomôcť v rozvoji mesta. Odpadové hospodárstvo je dôležitá súčasť fungovania mesta. Má vplyv na to, v akom prostredí žijeme, na ekonomiku mesta na vzhľad mesta a komfort života obyvateľov. Odpadové hospodárstvo je progresívna oblasť rozvoja a správnou implementáciou technologických noviniek ako aj starých tradičných resp. štandardných metód nakladania s odpadom môžeme pomôcť k tomu, aby sme žili v kvalitnejšej čistejšej a estetickejšej krajine resp. meste. To, že z vecí, ktoré už ľudia nechcú a považujú ich za odpad, sa dá vyrobiť nová energia alebo nové predmety je pre mňa veľkou motiváciou aby som robil všetko preto , aby som pomohol  k čo najlepšiemu triedeniu odpadu a tým prispieval ku ochrane ŽP.“  

Peter Jančovič

Všetci naši hostia a samozrejme aj my sa už na vás tešíme 🙂 Príďte si s nami na dôležitú tému odpady podiskutovať a pýtať sa na to, čo vás zaujíma. Vidíme sa už čoskoro a peniažky si nechajte doma, lebo u nás sa vstup neplatí! 🙂

Komentáre