Voda je pre pivovarníkov životne dôležitá. Tvorí viac ako 90% objemu piva. Okrem sladu a chmeľu je to jedna z najdôležitejších surovín,  bez ktorej sa pivo nedá vyrobiť. Svedčí o tom aj fakt, že v minulosti sa pivovary stavali vždy tam, kde bola dobrá voda. Tá by mala byť číra a chuťovo bezchybná.

Pivovar Šariš vďaka moderným technológiám, efektívnejším procesom a spolupráci s mestskou čističkou šetrí vodu i životné prostredie.

Voda je pre každý pivovar kľúčovou surovinou a vo svete je čoraz vzácnejšia. Aj preto sa v pivovare Šariš v poslednom období vynaložilo mnoho prostriedkov a síl na to, aby sa znížila spotreba vody, zamedzilo sa únikom vody a našlo sa riešenie ohľadom čističky odpadových vôd.

Spoločnosť Pivovary Topvar, ktorej pivovar sa nachádza vo Veľkom Šariši urobila za posledné obdobie veľké pokroky v oblasti úspory vody.

„Ako člen skupiny SABMiller sme sa zaviazali v rámci programu trvalo udržateľného rozvoja Prosperita, že do roku 2020 znížime spotrebu technickej vody na 3 hl vody na hl piva. Je to veľmi vysoký cieľ, keďže voda je vo výrobe piva kľúčová, nielen ako súčasť piva, ale je potrebná v celkovom procese pri čistení a chladení. Ale ak nebudeme tlačiť na šetrenie vody, problém budú mať nasledujúce generácie,“ vysvetľuje Ján Čerkala, manažér pivovaru.

Množstvo opatrení stálo za znížením spotreby vody pri výrobe piva z pôvodných 3,5 na 2,99 hektolitra vody na hektoliter piva. Jedným z kľúčových opatrení bola kompletná revízia a výmena hlavných rozvodov vody pod zemou s použitím najmodernejšej technológie zváraných HDP plastov, čím sa zamedzilo veľkým únikom vody. 

„Medzi ďalšie prostriedky, ktoré nám pomohli výrazne znížiť spotrebu vody  patria napr. špeciálne striekacie pištole, ktoré sme namontovali na hadice. Na každom stroji na oddelení máme merače, zmenil sa aj prístup operátorov. Snažíme sa aj o internú osvetu, aby si šetrenie vodou vzal za svoje každý jeden zamestnanec,“ dopĺňa Ján Čerkala.

Ďalším dôležitým krokom bolo uzatvorenie partnerstva s Čistiarňou odpadových vôd Východoslovenských vodární a kanalizácií, ktorá prešla nedávno vďaka podpore z eurofondov rekonštrukciou. Čistenie odpadových vôd v mestskej čistiarni prebieha na mechanickom, biologickom stupni – anaeróbia (biologické odstraňovanie fosforu), nitrifikácia a denitrifikácia – odbúravanie dusíka. Súčasťou technológie čistiarne je aj kalové a plynové hospodárstvo s kogeneračnou jednotkou na výrobu elektrickej energie z bioplynu.

„Čistenie odpadových vôd z pivovaru v mestskej čistiarni sme v skúšobnej prevádzke testovali od augusta 2015. Pre pivovar táto spolupráca predstavuje efektívnejšie využívanie zdrojov a pozitívny dopad na životné prostredie, keďže dochádza k úspore elektrickej energie, ktorú sme využívali na prevádzku našej čistiarne. Veríme, že toto riešenie prinesie aj spokojnosť a zlepšenie kvality života obyvateľov mesta Veľký Šariš,“  uvádza manažér pivovaru.

Mestská čistička totiž dokáže vyrábať zelenú energiu na vlastnú prevádzku a aj pre verejnú sieť, čo má priaznivý vplyv na životné prostredie. Uzavretím vlastnej čistiarne pivovaru sa zvýšila aj kvalita života obyvateľov mesta Veľký Šariš, ktorí sa často sťažovali na zápach a hluk.

Sme radi, že Pivovarom Topvar záleží na ochrane životného prostredia. Za to a za podporu Ekotopfilm – Envirofilm festivalu im ĎAKUJEME!

Komentáre