Nášmu svetu kraľuje silná konzumná spoločnosť a aj práve preto dochádza k znečisťovaniu životného prostredia. Našu dobu možno nazvať aj dobou plastovou. Plastový odpad nás za chvíľu bude prenasledovať ako nočná mora. Je dôležité o tejto problematike rozprávať a hľadať riešenia, ako predchádzať vzniku odpadu. A ak už odpad musí vzniknúť, ako s ním nakladať environmentálne? Vytvorme spoločne čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie, v ktorom žijeme. Pridajte sa k nám. Pozývame vás na zaujímavú prednášku „Ako vnímať odpad inak“.

Zdroj: pixabay.com

Prednáška sa bude konať na festivale v Dolnom Kubíne 30. novembra o 18:00 a bude zameraná práve na situáciu vo svete v porovnaní so situáciou na Slovensku. Čo robiť, aby sme produkovali menej odpadu a prečo je dôležité odpad vnímať inak? Otázky, prečo je dôležité odpad triediť a kompostovať svoj bioodpad a prečo je potrebné šíriť osvetu od útleho veku zodpovedia Ing. Tomáš Ďuriš zo spoločnosti OPŽP SK, s.r.o. a Ing. Pavol Heško zo spoločnosti Technické služby s.r.o. . Spoločne budeme hľadať možnosti, aby naše prostredie, v ktorom žijeme, bolo čistejšie, krajšie a zdravšie a najmä bez odpadov. Všetci ste pozvaní. Vstup je zadarmo.

Pavol Heško

Pavol Heško pracuje od roku 1992 na rôznych pozíciách v Technických službách a od roku 2008 ako konateľ spoločnosti Technické služby s.r.o., ktorej zriaďovateľom je mesto Dolný Kubín. Od roku 2006 ako nezávislý poslanec Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne, zastupuje mestské časti Záskalie, Kňažia a Mokraď. Rovnako od roku 2006 je predsedom komisie výstavby MsZ. V uvedených funkciách rieši odborné, ľudské, technické a organizačné problémy, ktoré majú priamy vplyv na život ľudí nielen v meste Dolný Kubín a jeho mestských častiach, ale v mnohých oblastiach aj v celom okrese. 

V rámci diskusie nám predstaví problematiku odpadového hospodárstva v meste Dolný Kubín, vyhodnotenie dosiahnutých úspechov za posledné obdobie, porovnanie s priemerom na Slovensku a vízie spoločnosti Technické služby s.r.o. a Mesta Dolný Kubín.

Ak vás téma odpadov zaujala, čakáme vás milí návštevníci, vo vašom Mestskom kultúrnom stredisku. Vstup je u nás ZADARMO!

Komentáre