Odpad patrí do koša, to vie veľmi dobre každý z nás. Zvykli sme si, že keď niečo už viac nepotrebujeme, tak to odhodíme. V tom lepšom prípade do farebného kontajnera na separovaný odpad podľa druhu odpadu a náš problém je vyriešený. Čo sa deje s odpadom potom možno veľa z vás tuší, ale my vieme, kto to vie presne. Sú to odborníci, pre ktorých recyklácia a zhodnocovanie odpadu nie je len povolanie, ale aj poslanie.

NATUR-PACK, organizácia pôsobiacia v odpadovom hospodárstve s nami už druhý rok aktívne spolupracuje pri vytváraní programu pre náš Junior festival aj diskusie pre širokú verejnosť. Obohacuje nás a našich divákov odbornými poznatkami a zaujímavými podnetmi nám pomáha napĺnať naše poslanie. Spoločne sa snažíme inšpiratívnym spôsobom meniť správanie ľudí a ich vzťach k životnému prostediu.

NATUR-PACK na Junior festivale v Bratislave

Z ich prednášok a interaktívnych súťaží sa žiaci základných a stredných škôl dozvedia nové a cenné informácie. Cieľom ich ekovýchovného programu je hravou a zážitkovou formou pomôcť deťom pri vytváraní pozitívneho vzťahu k prírode a zodpovedného správania sa k životnému prostrediu, a to prostredníctvom správneho triedenia komunálneho odpadu. Súčasťou vzdelávacích aktivít sú aj vedomostné súťaže s mobilnou aplikáciou Green Bin, ktorá od roku 2016 pomáha verejnosti pri správnom triedení jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (sklo, papier, plast, kovy, elektroodpady, batérie, lieky, drobný stavebný odpad). 

NATUR-PACK na Junior festivale v Bratislave

„Filmový festival považujeme za najväčšie eko-podujatie svojho druhu v histórii Slovenska a veľmi nás teší, že sme jeho súčasťou“ povedal Michal Sebíň, riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK. Firma NATUR-PACK nás sprevádza so svojim programom nielen v rámci hlavného festivalu v Bratislave a Banskej Bystrici, ale aj na našej tour po Slovensku. Ak sa chcete o spomínaných témach dozvedieť viac a zistiť ako môžete k lepšej situácii v odpadovom hospodárstve prispieť aj vy, určite nás navštívte počas festivalu, keď zavítame do vášho mesta.

Komentáre