Prírodný turizmus predstavuje na jednej strane výnimočnú príležitosť pre ľudí spoznávať a budovať si vzťah k divokej prírode, pretože len tak ju dokážeme spoločne chrániť. Na druhej strane dokáže generovať prostriedky na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt územia a vytvárať pracovné príležitosti pre miestnych obyvateľov.

Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu (WTO) je cestovný ruch jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomických odvetví vo svete. Preto je dôležité jasne si povedať, aký turizmus na Slovensku chceme rozvíjať a podporovať.

zdroj: prirodnyturizmus.sk

Prírodný turizmus je vhodný najmä v chránených územiach. Veľký potenciál má aj v územiach, ktoré ešte neboli zničené vplyvom masového turizmu, ako aj v ekonomicky zaostalejších regiónoch výnimočných svojou prírodnou a kultúrnou rozmanitosťou. Nezanecháva za sebou trvalú ekologickú stopu a nedochádza v rámci neho k strate charakteristickej atmosféry krajiny. Je tak vhodnou alternatívou napr. k masovému turizmu, k ťažbe dreva a iným činnostiam, ktoré výrazne a na dlhé obdobie poškodzujú prírodné hodnoty územia.

Vedecké štúdie navyše dokazujú, že chránené územia spravované s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť a ochranu druhov majú viac návštevníkov ako tie, ktoré majú bežné ekonomické využitie. Harmonický vzťah prírody a cestovného ruchu je v nich možný najmä vďaka vhodnému manažmentu a jasnej stratégii ochrany.

Ako využiť prírodný potenciál na rekreáciu, prečo je vhodné ísť do divočiny so sprievodcom, ako prírodný turizmus funguje v zahraničí a či môžu uvedomelí turisti pomôcť zachrániť slovenskú prírodu pred devastáciou sa dozviete v diskusii Kde bolo, tam bude! Turistikou k rozprávkovému Slovensku na festivale Ekotopfilm – Envirofilm 17.10. v Košiciach, 7.11. v Revúcej, 14.11. v Prešove, 19.11. v Žiline, 28.11. v Trnave, 10.12. v Rimavskej Sobote, 28.1. v Trebišove, 30.1. v Rožňave a 11.2. vo Zvolene.

Sprievodný program je organizovaný v spolupráci s Aevis n.o.

Komentáre