Ekológia bytia

OZ Ženské kruhy prinášajú aktuálnu a naliehavú tému prostredníctvom filmu Mikropôrod.