Zelené aktivity Topoľčian

Mesto Topoľčany sa aktívne zapája do zlepšovania kvality životného prostredia na svojom území.