Efektívna separácia

Realita separácie je oproti očakávaniam iná.