Boli sme súčasťou Týždňa udržateľnosti

Cieľom projektu bolo upovedomiť študentov aj neštudentov o tom, že jedlo do koša nepatrí.