Návratu ide o trvalé vzťahy

Jediný domov pre dieťa je rodina. Súhlasíte?