Nie, všetok vytriedený odpad nekončí na jednej kope! Ani na skládke!

Ako to teda v skutočnosti je?