Ekotopfilm súčasťou Sustainable Fashion Day v Prahe

Poznačte si do kalendára. Tento rok budeme súčasťou super akcie Sustainable Fashion Day.