V Prešove o prírodnom turizme

Dvojdňový filmový festival v klube Stromoradie.