Festivalové eko stánky v Bratislave

Festival v Bratislave nám budú spríjemňovať viaceré spoločnosti so svojimi stánkami.