Nepodceňujte triedenie odpadu

Ak pôjdete najbližšie vysypať svoj smetný kôš, vytrieďte jeho obsah podľa nasledujúceho návodu.