Erik Baláž: Ľudia lesu pomôcť nedokážu

„Keď som v lese, iný svet prestane existovať." Erik Baláž