Voda nad zlato

Aká je kvalita vody v Bratislavskom kraji? Aké scenáre nás čakajú v súvislosti s klimatickými zmenami?