Bratislava na ceste k zelenšej budúcnosti

Bratislava chce byť smart city a udržiavať trvalo udržateľný stav.