Nehádžme všetko do jedného vreca

Už 17 000 žiakov základných a stredných škôl absolvovalo zážitkovú ekovýchovu.