Mimo plátna v Levoči

Našimi hosťami sú Mária Bonková zo spoločnosti Brantner Poprad, Soňa Lesňáková zo Zelenej hliadky Levoča a Stanislav Ďuriček zo spoločnosti Natur-pack.