Pygmejovia v Rwande

Pozývame vás na film a diskusiu s Michalom Rybanským. Porozpráva nám zážitky z natáčania.