Dvojdňový festival v Nitre

Do Nitry prinášame okrem dokumentov, témy "smart cities" a rozumné nakladanie s odpadmi.