S filmovým programom do Modry

Do Modry tentokrát prinášame i večerný filmový program.