Bratislava sa adaptuje na zmenu klímy

Zeleň je naše spoločné dedičstvo, spoločný záujem a naša spoločná zodpovednosť.