Megawaste má záujem žiť v peknom a čistom prostredí

Ročne firma spracuje približne 59 tis. ton odpadu.