Aj logistika môže byť zelenšia

Viete ako môžu chrániť životné prostredie logistické spoločnosti?