U detí budujeme pozitívny vzťah k lesu

OZ Semenoles sa bude už štvrtý rok spolupodieľať na Junior festivale.