Prichádzame do Prievidze

Do KaSS Prievidza nesieme skvelé filmy s diskusiou o plastoch v oceáne.