V Rimavskej Sobote o prírodnom turizme

Filmový festival so sprievodnou diskusiou v kine Orbis.