Život bez odpadov v Brezne

V Kine Mostár so skvelými dokumentami z celého sveta.