V Revúcej o prírodnom turizme

Po prvýkrát v Kine klub Revúca.